Elektrifiering

En nödvändig del i ett hållbart samhälle är att att minska på användningen av fossila bränslen. För att lyckas behöver alla delar av transportsystemet ses över. Vi har kunskapen för att ni ska kunna ta steget och bidra till klimatomställningen oavsett om ni är en myndighet, en stad eller en transportköpare och oavsett om ni fokuserar person eller godstransporter

Datadelning och automation

Genom att dela information mellan myndigheter, vägsidesutrustning och fordon i realtid kan trafiksäkerheten och transporteffektiviteten öka samtidigt som klimatpåverkan minskas. Redan idag finns avancerade förarstödsystem som använder AI för att hjälpa förare att köra säkrare och effektivare. På sikt kommer ett fordon ta ett allt större föraransvar.

IT-säkerhet och förtroende

Ett smart och uppkopplat transportsystem utan eftertanke kan medföra stora säkerhetsrisker både för samhälle, företag och individer. Det är av största vikt att vi tar ett gemensamt ansvar för dessa risker och utvecklar ett säkert och tryggt transportsystem tillsammans

Vad kan vi göra för er

Oavsett om ni är en myndighet, en stad, ett logistikbolag eller en transportköpare kan vi tillhandahålla verktyg och kunskap för att ni ska kunna ta del av de möjligheter som ett elektrifierat, smart och uppkopplat transportsystem kan erbjuda

Plattformar för Datadelning

Vi tillhandahåller marknadsledande IT-plattformar som använder etablerade standarder så att ni snabbt kan komma igång med er datadelning oavsett om ni är en myndighet eller ett företag

föredrag och utbildning

Nyfiken på att veta mer? Vi Låt oss komma och berätta mer av vilka möjligheter som finns och vad vi tror att ni kan göra för att effektivisera era transporter oavsett om det gäller gods eller persontransporter

Process och workshopledning

Har ni bestämt er för att påbörjar er resa? Tillsammans tar vi de nödvändiga stegen för att era transporter ska bli bli mer effektiva, säkra och hållbara. Oavsett om det gäller person- eller gods-transporter.

Kvalificerad rådgivning

Vi är specialister inom C-ITS, IT-arkitektur och IT-säkerhet. Vi hjälper er med beslutsunderlag och expertkunskap för upphandling, kravställning, utformning så att ni ska lyckas med er implementation i det smarta transportssystemet