Search
Close this search box.

Digitraffic infrastruktur meddelade idag att de har vunnit ett prestigefyllt ramavtal med Trafikverket för att leverera konsulttjänster inom Intelligenta Transportsystem (ITS) och EU-arbete. Avtalet innebär att Digitraffic kommer att bistå Trafikverket med expertis och rådgivning för att främja innovativa trafiklösningar och teknik på både nationell och europeisk nivå.

Som en del av ramavtalet kommer Digitraffic infrastruktur att arbeta nära Trafikverket för att stödja och driva utvecklingen av ITS-teknik inom EU och Sverige. Detta inkluderar att bidra till EU-projekt och policyutveckling, samt att säkerställa att Sverige ligger i framkant när det gäller att använda och införa ny teknik för att förbättra trafiksäkerhet, effektivitet och hållbarhet.

“Vi är mycket glada och stolta över att ha vunnit detta ramavtal, och ser fram emot att arbeta nära Trafikverket för att stödja deras arbete inom EU och bidra till en smartare och mer effektiv infrastruktur i Sverige”, säger Björn Selander, VD för Digitraffic.

Trafikverket har genom detta ramavtal skapat förutsättningar för att intensifiera sitt engagemang i EU-arbetet för att främja utvecklingen av ITS-teknik och modernisera det svenska vägnätet. Denna satsning är i linje med de nationella och globala målen för hållbarhet och klimatneutralitet.

Ramavtalet löper över en period av två år med möjlighet till förlängning.